DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
Sedež društva: Partizanski trg 4, 8330 Metlika 

Telefon: +386 7 3060 360 
Mobilni tel.: 051 339 559 

E-pošta: dprm.metlika@gmail.com
Spletna stran: www.dpm-metlika.si 

Davčna številka: 61144550 
TRR: 02994-0253400140
 
 
11.4.2024 - NAGOVOR PREDSEDNICE ALENKE MUC OB 70- LETNICI DPM METLIKA

Metlika, 11. april 2024
 
Spoštovani,
županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič,
direktor Komunale Metlika in predsednik Mestne skupnosti Metlika Bojan Krajačič,
častna predsednica Društva prijateljev mladine Metlika Vladka Škof,
dragi naši člani, otroci, starši in drugi gostje, lepo pozdravljeni.
 
Za uvod nam je na harmoniko zaigral Mišo Kerč iz OŠ Metlika. Še enkrat mu zaploskajmo.
 
Današnji dogodek smo pripravili v počastitev 70-letnice Društva prijateljev mladine Metlika.
Ne samo dolga, tudi pestra in pisana je pot našega društva, ki se že od leta 1954 posveča mladini in njenim potrebam.
Društvo je organiziralo novoletna praznovanja, maškarade in izlete na morje, aktivno sodelovalo pri organizaciji šolske malice ter dajalo pobude za otroško varstvo. Čeprav je dejavnost društva v določenem obdobju oslabela, je v osemdesetih letih doživelo preporod in nov zagon pod vodstvom Vladke Škof, ki je v več kot tridesetih letih vodenja društva pritegnila nove, aktivne člane in spodbudila razvoj novih dejavnosti.
 
S svojim delovanjem smo ustvarili izjemno dediščino in trajno prisotnost društva v lokalni skupnosti.
 
Danes temelji naše poslanstvo na razvijanju vrednot prostovoljnega dela, negovanju medčloveških odnosov, zagotavljanju enakih možnosti za vse otroke in uveljavljanju otrokovih pravic v vsakdanjem življenju. Sodelujemo z vrtci, šolami, drugimi društvi in ustanovami. Tradicionalno organiziramo otroško pustovanje, širimo bralno kulturo z Bralno značko, v projekt Evropa v šoli pritegnemo k sodelovanju vse šole v Beli krajini, koordiniramo otroške parlamente, pripravljamo prireditve v Tednu otroka in Veselem decembru ter sodelujemo v različnih humanitarnih akcijah. Posebno pozornost posvečamo medgeneracijskemu povezovanju. Prepoznavni smo po tem, da velik del našega članstva predstavljajo mladi člani, osnovnošolci, ter po izvirnih projektih, kot sta izmenjava otrok iz pobratenih občin in Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine.
Društvo je član Zveze prijateljev mladine Slovenije, s katero nas povezujejo enaki cilji, naloge in prizadevanja za lepše otroštvo naše mladine.
Ponosni smo na dosežke, ki smo jih skozi 70 let soustvarjali s pomočjo vseh, ki so sodelovali pri izvajanju programov za otroke. Za vse to se zahvaljujem članom, prostovoljcem in podpornikom.
 
Ostajamo del skupnosti, ki nudi podporo in priložnosti mladim. Otroštvo je nadvse pomembno obdobje, zato se zavedamo pomena prostega časa, igre in rekreacije za otrokov razvoj. Želimo, da se še naprej povezujemo in delimo ideje ter si medsebojno pomagamo. Skupaj smo močnejši in skupaj lahko dosežemo še več.
 
Zdaj pa vabim otroke iz Otroškega vrtca Metlika, da nam zapojejo …
 
Prosim gospo županjo, da nam nameni nekaj besed.
 
Danes je tudi dan, ko smo zbrani, da skupaj oživimo to otroško igrišče. Otroško igrišče je več kot le eno ali nekaj igral, toboganov in gugalnic. To je prostor, kjer otroci razvijajo svojo domišljijo, se učijo sodelovanja, premagovanja ovir in razvijanja prijateljstev. Je prostor, ki spodbuja aktivno in zdravo življenje ter omogoča otrokom, da se sprostijo in uživajo v igri na prostem.
Že v letu 1996 smo se pri društvu načrtno in organizirano začeli truditi za otroško igrišče za mlajše otroke. Analizirali smo, kje v Metliki se otroci največ zadržujejo in igrajo ter organizirali okroglo mizo z naslovom »Otrokom boljša igrišča in igrala«. Vidni premiki so se začeli z oblikovanjem Komisije za otroška igrišča na občnem zboru DPM marca 2003. Zavzemamo se za varno in sproščeno igro otrok, zagotavljanje kakovostnih igral, igrišč ter različnih možnosti za otrokovo zabavo in učenje.
V proračunu občine Metlika so bila denarna sredstva za otroška igrišča prvič zagotovljena v letu 2004 in naslednje leto spomladi smo prva igrala postavili v Naselju Borisa Kidriča. V naslednjih letih smo sodelovali pri izbiri igral, dogodkih ob otvoritvah v KS Suhor (2005) in KS Grabrovec (2010) ter pri OŠ Metlika in na Krašnjem vrhu (2013) ter KS Radovica (2014), leta 2006 odprli igrišče na Borštku, leta 2008 dali v uporabo mizo s klopmi na Pungartu ter decembra 2009 postavili nova igrala v Ulici 1. maja, ki pa so po letih uporabe postala neuporabna, zato so bila odstranjena in je bil ta prostor celostno prenovljen.
 
Več o projektu prenovljenega prostora za igro in druženje v Ulici 1. maja pa nam bo po nastopu otrok iz OŠ Suhor
 
povedala predstavnica Mestne skupnosti Metlika Alenka Tomašič.
 
Počitek, prosti čas in ustvarjalne interesne dejavnosti so pomembne za otrokov razvoj tako kakor so prehrana, izobraževanje ali zdravstvo. Dejavnosti za otroke ali z njimi so tiste, s katerimi jim namenimo  pozornost in jih razveselimo, in to naj ne bo le občasno, temveč vsak dan njihovega otroštva.
 
Pesem Majska ali kot smo jo poznali včasih Pionirska nam bodo zapele učenke OŠ Podzemelj.
 
Zahvaljujem se nastopajočim, njihovim mentorjem in vsem, ki ste pripravili in izvedli današnjo prireditev, s katero praznujemo jubilej našega društva in ponovno oživitev otroškega igrišča v Ulici 1. maja.
 
Dragi otroci in starši, to prvo igralo uporabljajte tako, da bo varno za vas in skrbite za urejenost okolice. Vsem vam, dragi obiskovalci, pa hvala za obisk in podporo društvu, vabljeni k našim dejavnostim tudi v prihodnje.
 
Za konec ali pa pravi začetek prosim Julijana Lovšina, ki ravno danes praznuje rojstni dan, da s spustom po toboganu v imenu otrok prevzame darilo Mestne skupnosti Metlika.
 
Ob tem nam bo Mišo Kerč veselo zaigral na harmoniko.
 
Torej, brez nadaljnjega odlašanja, naj bo to otroško igrišče uradno odprto, naj se igra začne in naj se otroški smeh razlega na vse strani.
Vabljeni k druženju in hvala.


 

<- Nazaj na novice
 
  domov | kontakt | prijava | o avtorjih