DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
Sedež društva: Partizanski trg 4, 8330 Metlika 

Telefon: +386 7 3060 360 
Mobilni tel.: 051 339 559 

E-pošta: dprm.metlika@gmail.com
Spletna stran: www.dpm-metlika.si 

Davčna številka: 61144550 
TRR: 02994-0253400140
 
 
13.5.2022 - 40. JUBILEJNI EX TEMPORE MLADIH LIKOVNIKOV V METLIKI

Ponosni smo na naš Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine, ki se je rodil pred 40-imi leti v Metliki, saj je edinstvena likovna prireditev za mlade, nadarjene likovnike z najdaljšo tradicijo celo v slovenskem  prostoru. Organizirali smo ga prav vsako leto v okviru programa Tedna otroka.
Veseli smo, da nam je celo v času korone, kljub številnim omejitvam, 1. oktobra 2021, uspelo organizirati 40. jubilejni Ex tempore, čeprav ne v takem obsegu, kot smo ga načrtovali. Zaradi težav pri prestopanju meja in tudi zaradi bolezni je na jubilejnem Ex temporu sodelovalo le 55 mladih likovnikov in 13 mentorjev. Tudi prvo razstavo likovnih del, ki so jih tokrat ustvarili mladi »umetniki«, smo morali zaradi navodil NIJZ prestaviti na poznejši čas. Odprtje jubilejne razstave smo pripravili  25. aprila 2022  in z njo počastili praznik Mestne skupnosti Metlika – 29. april, saj je bila tema jubilejnega Ex tempora Hodim po metliških ulicah.  
Razstavo je odprla pedagoška svetovalka za likovno vzgojo in umetnost iz Zavoda RS za šolstvo Natalija Kocjančič, s svojim obiskom so nas razveselili  tudi župan Občine Metlika Darko Zevnik, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije Uroš Brezovšek, predsednica Društva prijateljev mladine Črnomelj Sonja Strgar, predstavniki belokranjskih občin, ravnatelji belokranjskih šol, starši in številni drugi gostje. Razstavo so pospremili s prijetnim kulturnim programom učenci osnovne šole Metlika. Zbrane sta nagovorila predsednica Društva prijateljev mladine Metlika Alenka Muc in župan Občine Metlika Darko Zevnik. Priznanja za sodelovanje sta mladim likovnikom in  njihovim mentorjem podelili Vladimira Škof, podpredsednica DPM Metlika in koordinatorica Ex tempora vseh 40 let ter Duška Vlašič, predsednica odbora za Ex tempore pri DPM Metlika.
V zadovoljstvo nam je, da šole ostajajo zveste tej tradicionalni belokranjski prireditvi, da mladi radi prihajajo in  si štejejo v čast, če so izbrani za sodelovanje, da so mentorji delovni, zagnani in odgovorni. Veliko jim pomenijo ta srečanja zaradi izmenjave izkušenj in strokovnih znanj, analiz posameznega Ex tempora, novih idej in dogovorov, predvsem pa strokovnih in prijateljskih vezi. Hvaležni so za vsakoletno strokovno podporo, nasvete in spodbude pedagoškim svetovalcem za likovno vzgojo in umetnost iz Zavoda RS za šolstvo, občasno Pedagoške fakultete pa tudi slikarjem, ki so se občasno pridružili, spremljali delo mladih umetnikov in prispevali h kvaliteti njihovega dela.
Naš Ex tempore se je rodil kot dodana vrednost 7-dnevne slikarske kolonije akademskih slikarjev iz Slovenije in tujine (za otroke), ki jo je v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja trikrat zapored organizirala takratna Občinska kulturna skupnost Metlika (OKS). Za njo je bil zadolžen operativni odbor. Člani so bili:  Mladena Brancelj, Bogo Jakša, Sonja Omerzel, Julij Nemanič, Anton Omerzel, Feri Zalokar, Martin Črnugelj, Tihomir Skoliber, Vladka Škof, kot predsednica izvršnega odbora OKS in Milena Hočevar, kot tajnica OKS). Odbor je predvsem strokovno vodila odlična in zagnana likovna pedagoginja iz OŠ Metlika Mladena Brancelj. Ni je bilo težko nagovoriti, da je že ob prvi slikarski koloniji, 1981. leta, pripeljala svoje učence iz likovnega krožka, ki so se srečali s »pravimi slikarji«, se z njimi pogovarjali in jih opazovali pri delu. Njihovo navdušenje in zanimanje za slikanje v naravi nas je spodbudilo, da smo naslednje leto povabili učitelje likovne vzgoje, naj se z najbolj zavzetimi in nadarjenimi učenci  pridružijo »pravim slikarjem« in slikajo z njimi ves dan. Član odbora, neumorni likovni pedagog Bogo Jakša je predlagal, naj poleg metliških učencev sodelujejo tudi učenci iz črnomaljske občine.
Povabilu so se s svojimi učenci odzvali Mladena Brancelj – OŠ Metlika, Breda Trinko – OŠ Podzemelj, Bogo Jakša – OŠ Črnomelj in Alenka Vrlinič iz OŠPP Črnomelj. To so bili pionirji našega prvega Ex tempora – 1982. leta v organizaciji Občinske kulturne skupnosti Metlika. Na drugem Ex temporu, še vedno v organizaciji OKS in  sodelovanju z Občinsko zvezo prijateljev mladine (OZPM) Metlika, se je pridružila še OŠ Semič. Tudi tretji Ex tempore je potekal v Metliki, v organizaciji OZPM Metlika.
Na predlog DPM Črnomelj je potekal četrti Ex tempore v Črnomlju in tako smo se menjavali pri organizaciji vsaki dve leti, dokler se ni ustanovila Občina Semič, ki se je pridružila  kot tretji organizator.
Postopoma so se Ex temporu pridružile vse belokranjske OŠ, črnomaljska in metliška srednja šola, Varstveno delovni center Črnomelj, v Semiču so sodelovali učenci iz Unescovih osnovnih šol, v Metliki pa občasno tudi iz pobratenih občin (Ronchi, Wagna in Ozalj). Tako je dobil Ex tempore tudi mednarodni značaj. Na srečanja so se radi vračali tudi posamezniki, ki so obiskovali srednje šole v različnih krajih.
Mlade je pritegnila oblika dela na prostem in tu se je pokazala izjemna zavzetost, radovednost, spoznavanje novih znanj, potrditev svojih talentov in neverjetno prijazni medsebojni odnosi… Ponosni smo, da je v 40 letih sodelovalo  nekaj čez 2000 mladih talentov in prav toliko del so ustvarili. Razstave so se selile iz šole na šolo, od koder so prihajali likovniki in končno pristale na stenah stavb nepogrešljivih, vsakoletnih sponzorjev. Brez njih nam ne bi uspelo v taki obliki uresničiti naših idej. V teh letih so bili sponzorji vsa večja belokranjska podjetja, nekatera celo dvakrat ali trikrat, društva, ustanove in tudi šole so bile med njimi. Slike si je ogledalo na tisoče in tisoče ljudi v Beli krajini, pobratenih občinah in dvakrat tudi na Zavodu RS za šolstvo. To ni le velik prispevek k razvoju likovne umetnosti, mnogi med mladimi ustvarjalci so nadaljevali tudi svoje šolanje v tej smeri, ali ohranili vsaj smisel za vse, kar je lepo.
Vsega tega ne bi bilo brez zagnanih in odličnih mentorjev, likovnih pedagogov, ki so z veseljem sodelovali, strokovno usmerjali mlade slikarje, se nesebično razdajali, sodelovali med seboj, si pomagali, izmenjavali izkušnje, znanje in gradili zavidanja vredno skupino, kar se odraža tudi na kvaliteti njihovega strokovnega dela.
Hvaležni smo vsem mentorjem za odlično sodelovanje na 40 let dolgi poti in še posebej tistim, ki so prevzemali občasno strokovno vodenje srečanja, vse priprave in organizacijo Ex tempora, hvaležni smo vsem sponzorjem, ki so nam pomagali na tej poti in tako dokazali, da podpirajo delo z mladimi talenti in cenijo likovno umetnost kot pomemben del kulturnega okolja,  vodstvom šol za odlično sodelovanje, za programe, s katerimi so pospremili vsakoletno razstavo, prostovoljcem DPM in vsem, ki so ali ste kakorkoli pomagali, da slavimo  40. jubilej slikarskega Ex tempora mladih likovnikov Bele krajine. Naj nadaljuje svojo uspešno pot, jo nadgrajuje in še naprej opravlja svoje plemenito poslanstvo.<- Nazaj na novice
 
  domov | kontakt | prijava | o avtorjih