DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
Sedež društva: Partizanski trg 4, 8330 Metlika 

Telefon: +386 7 3060 360 
Mobilni tel.: 051 339 559 

E-pošta: dprm.metlika@gmail.com
Spletna stran: www.dpm-metlika.si 

Davčna številka: 61144550 
TRR: 02994-0253400140
 
 
13.5.2021 - DAN DRUŽIN 2021 - "DRUŽINE IN NOVE TEHNOLOGIJE"

 
Lepo pozdravljeni.
 
V soboto, 15. 5., je mednarodni dan družin, v času od 15. do 22. 5. pa Teden družin. Za Teden družin smo v sodelovanju s kulturno-umetniškimi ustanovami pripravili akcijo ZA DRUŽINE BREZPLAČNO. Odzvalo se je 38 muzejev in galerij. Seznam vseh sodelujočih smo objavili na spletni strani https://www.zpms.si/2021/05/12/akcija-za-druzine-brezplacno-v-tednu-druzin-15-5-22-5/ , pošiljamo pa vam ga tudi v priponki. Poglejte sodelujoče za vaše okolje in širite promocijo po vaših komunikacijskih kanalih. Želimo, da informacija pride do čim več staršev/družin.
 
Prosimo vas tudi, da širite objavo seznama iz našega facebook profila https://www.facebook.com/ZPMSlovenije/posts/2260732544069702 in uporabite v objavah, povezanih s Tednom družin  #Tedendruzin.
 
Geslo letošnjega mednarodnega dneva družin je »Družine in nove tehnologije«.
Tema se dotika pandemije Covid-19, ki je pokazala na pomembnost digitalne tehnologije za delo, izobraževanje in komunikacijo. Pospešila je tehnološke spremembe, ki so sicer že potekale v družbi in pri delu, na novo pa v izobraževanju. V porastu so inovativni načini dela in prilagodljivost tako zaposlenih kot delodajalcev, hibridno poučevanje in prilagodljivost učencev/dijakov/študentov. Na drugi strani pa se je povečala zaskrbljenost zaradi negativnih vplivov tehnologije (»nova« utrujenost zaradi »zaslonkarstva«, spletno ustrahovanje, spletno nadlegovanje, itd.). Zaradi zaprtja šol in povečanega obsega dela od doma, so se starši srečevali s povečano zaskrbljenostjo in izgorelostjo. To pa je mogoče povezati z dolgoročnejšimi negativnimi vplivi na dobro počutje otrok. Velja razmislek o prihodnjem potencialu digitalnih tehnologij pri izobraževanju staršev. Izobraževanje staršev pripomore k izboljšanju znanj, prepričanj, stališč in praks, k večjemu opolnomočenju staršev za pomoč otrokom, k boljši psihosocialni podpori otrokom oz. privede do pozitivnega starševstva. Izobraževanje staršev je lahko tudi preventivno za zmanjšanje spletnih zlorab otrok in ustrahovanj. Vse to je pomembno za dobro počutje tako otrok kot celotne družine.
 
Tu dodajamo še »Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih«, ki so izšle pred dnevi (gre za priporočila slovenskih pediatrov za starše) - v priponki in na povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni
 
Lep dan
 
Petra Zega
Strokovna sodelavka ZPMS

Priloge
- - SEZNAM Kulturno umetniških organizacij 2021.pdf
- - smernice-za-uporabo-zaslonov.pdf
<- Nazaj na novice
 
  domov | kontakt | prijava | o avtorjih