DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
Sedež društva: Partizanski trg 4, 8330 Metlika 

Telefon: +386 7 3060 360 
Mobilni tel.: 051 339 559 

E-pošta: dprm.metlika@gmail.com
Spletna stran: www.dpm-metlika.si 

Davčna številka: 61144550 
TRR: 02994-0253400140
 
 
15.4.2019 - PROŠNJA SPONZORJEM ZA BRALNO GIBANJE V OBČINI METLIKA

                                                                                                        
 

Prošnja za finančno pomoč pri razvijanju bralnega gibanja v občini Metlika
 

Spoštovani,
BRALNA ZNAČKA je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki z raznimi programi in akcijami spodbuja k branju predšolske in osnovnošolske otroke, srednješolce in odrasle. Bralna značka je nosilka številnih priznanj, leta 2011 pa je ob 50-letnici delovanja prejela zlati znak Republike Slovenije. Od 21. marca 2019 je Gibanje Bralna značka vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine.
Pri Društvu prijateljev mladine Metlika sistematično spodbujamo več in boljše branje naše mladine od predšolskega obdobja naprej. Že vrsto let uspešno sodelujemo in usklajujemo programe branja za bralno značko z Otroškim vrtcem, Ljudsko knjižnico in osnovnimi šolami iz naše občine.
Ob pričetku nove bralne sezone vsako leto z omenjenimi ustanovami pripravimo bralni maraton in posebno prireditev za predšolske otroke. Ob zaključku bralne značke pa z vrtcem, knjižnico in šolami organiziramo zaključne prireditve s podelitvijo priznanj za vse bralce - za vsako bralno stopnjo posebej. Priznanja podelijo znani avtorji, ki se pogovarjajo z mladimi bralci.
Letos smo za najmlajše bralce (predšolske ter učence 1. in 2. razreda) pripravili predstavo »Pika potuje po svetu«, vse bralce od 3. do 9. razreda pa je na izviren način na treh prireditvah spodbujala pisateljica Janja Vidmar. 
ZLATIM BRALCEM, to so učenci, ki so vsako leto osvojili bralno značko v osnovni šoli, podelimo knjižno nagrado – darilo Društva Bralna značka - ZPMS in posebno priznanje. DPM Metlika pa jih s svojimi sponzorji nagradi z enodnevno ekskurzijo v Gardaland.
Veseli smo, da se je v tem šolskem letu v naši občini povečalo število bralcev za predšolsko bralno značko na 100. Na osnovnih šolah je bralno značko osvojilo 526 mladih bralcev. Še posebej se lahko pohvalimo, da imamo v naši občini letos 51 zlatih bralcev od 73-ih devetošolcev na obeh osnovnih šolah, to je 70 %, kar je najvišji odstotek med slovenskimi občinami.
Vse to nam uspeva le ob podpori sponzorjev, torej tudi z vašo dragoceno pomočjo. Stroški tega izjemno pomembnega gibanja za mlade se iz leta v leto povečujejo, zato vas prosimo, da nam z vašim prispevkom tudi letos pomagate izvesti aktivnosti za spodbujanje branja in bralnih navad že od predšolske stopnje naprej.
Svoj prispevek lahko nakažete na naš transakcijski račun pri

NLB, št. 02994-0253400140 – ZA BRALNO ZNAČKO

Za razumevanje in pomoč se vam tudi v imenu nagrajenih učencev, njihovih staršev in mentorjev iskreno zahvaljujemo. Želimo vam veliko poslovnih uspehov in vas lepo pozdravljamo.
 
Metlika, 10. april 2019                                                                         
Predsednica DPM Metlika Alenka Muc

<- Nazaj na novice
 
  domov | kontakt | prijava | o avtorjih